Lite om oss

Stiftelsen Lövsta Gård, som bildades 1990, driver verksamheten i icke vinstdrivande syfte.

Historia

Lövsta gård har rötter ända bak till 1300-talet, med Erik Johansson Vasa som ägare före Gustav Vasa - sedan 1500-talet.
Klicka här för att läsa mer

Kontakta oss

För information om Lövsta Gård, om verksamheter och avtal, kontakta oss på info@lovstagard.se