Kontakta oss

För information om Lövsta Gård samt visning och bokning:
info@lovstagard.se
För bokning och visning:
tel 070-681 37 92 eller 070-720 43 49

TIDER vid uthyrning då Ni disponerar Lövsta Gård (Inkl. städning)
Måndag – Freddag 8:00-23:00
Helg Fredag 17:00 – Söndag 17:00
(Fest avslutas senast 01:30, eller efter överenskommelse)
BEKRÄFTELSE PÅ LOKAL
Din bokning – dagar och tider – är bekräftad först sedan 1000 kr i depositionsavgift är betald. Resterande belopp utgör slutbetalning och måste vara betald senast 2 veckor innan hyrestillfället.
TILLTRÄDE/NYCKEL
Tillträde till lokalen sker endast efter det att slutbetalning av hyran har kommit oss till del. Nyckeln till Lövsta får Du efter överenskommelse.
AVBOKNING AV LOKAL
Om lokalen inte kommer att utnyttjas skall avbokning göras senast 2 veckor innan hyres- tillfället. Vid senare avbokning debiterar vi Dig för hela hyran om inte annan hyresgäst kan träda in!
Hyran återbetalas inte annat än vid synnerliga skäl.Stiftelsen Lövsta Gârd
19792 BRO
www.lovstagard.se

 

Catering via Skandinavisk Gastronomi AB

Skandinavisk Gastronomi AB
Vill du komplettera din vistelse med en skräddarsydd catering så har vi på Lövsta Gård ett samarbete med Skandinavisk Gastronomi. Vi jobbar tätt tillsammans och arrangerar helheten i samspel med dig. Du når enklast Stefan på SGAB per följande;

skandinavisk.gastronomi@gmail.com
0707346409

 

+ Förstora

Karta