Regler

VIKTIGT ATT VETA!

Du som hyresgäst är ansvarig för att informationen delges ditt sällskap.

Som arrangör ansvarar du, för att du och dina gäster känner till larmorganisationen.

Brandlarm och släckarutrustning finns.
Gör Dig bekant med utrymningsvägarna, även de från övervåningen via taket över entrén. Särskild instruktion finns.
——————

Av brandskyddsskäl är rökning inte tillåten inne i lokalen eller under entrétaket. Särskild rökarplats finns.
Gårdens hållare för ev. marschaller skall användas.
Fyrverkerier är inte tillåtna.
——————

Lövsta har ingen försäkring för det fall Dina personliga ägodelar förkommer eller skadas. Ej heller om det skulle uppkomma skador på dessa i samband med brand eller inbrott.
——————

Skulle skada orsakad av hyresgästen – uppstå på Stiftelsen Lövsta Gårds egendom i samband med hyrestillfället ansvarar hyresgästen för att skadan regleras med Stiftelsen Lövsta Gård.
Sådan skada samt andra fel på anläggningen skall omedelbart anmälas till Stiftelsen Lövsta Gård.
——————

Av allergiskäl är det inte heller tillåtet att ha pälsdjur inne i lokalen.

Vi hoppas att Ni kommer att ha en trivsam samvaro och hälsar Er varmt välkomna till Lövsta Gård!
PS Lägg till extra tid för dukning, vi vet att tex glas behöver ses över. Porslin och glas används
olika mycket och kan ha stått en tid när det är dags för er att använda dem.